KDO JSME?

43. PS Vinohrady je dětská nezisková organizace s 24letou tradicí. V současné době fungují na skupině 3 oddíly. Oddíl se zaměřuje na táboření a poznávání přírody, jednodenní a vícedenní výpravy, letní tábory a motivované hry. V našich oddílech je kladen velký důraz na týmovou spolupráci a zdravou komunikaci mezi dětmi i dospělými.

Všichni vedoucí vyrostli přímo v našich oddílech a postupně absolvovali školení akreditovaná MŠMT, jako například instruktor, oddílový vedoucí, zdravotnický kurz, kurz nízkých lanových aktivit a další školení zaměřená na přímou práci s dětmi.

Základním kamenem naší činnosti jsou oddílové schůzky. V oddílech na děti čekají hry, sportovní soutěže, výtvarná činnost, ale také se mohou naučit tábornickým dovednostem a soužití s přírodou. Co si pod tím můžete představit? Například základy první pomoci, vázání uzlů, znalost práce s mapou a buzolou, Morseova abeceda a tajemství šifer, špetka botaniky a zoologie.

Kromě oddílových schůzek pořádáme jednodenní výlety, víkendové výpravy a celý rok vyvrcholí na letním stanovém táboře. Mezi naše tradiční akce patří podzimní prázdniny, mikulášská schůzka, vánoční výlet, výlet do zábavního parku Bongo, brněnských muzeí či pravidelné čištění Moravského krasu. Také jsme součástí sdružení pionýrských tábornických oddílů, které pořádá pravidelné soutěže v tábornických dovednostech, kterých se pravidelně účastníme.


Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového

43. PS Vinohrady zve všechny děti na sraz PTO (pionýrských tábornických oddílů). Sraz PTO je každoroční akce, kde se potkáváme s ostatními oddíly JMK. Spát se bude ve stanech, vaříme na ohni. Na programu jsou větší i doprovodné hry pro všechny oddíly a zážitky z táboření.

I letos se 43. PS Vinohrady zapojí do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Letos budeme uklízet lokalitu Růženin dvůr. Budeme rádi, když do toho půjdete s námi.