Soutěž - Vyluštíš šifru?

16.01.2018

Správnou odpověď předej vedoucímu na schůzce..